Logo
Wydrukuj tę stronę

Pliki testowe

Test za pomocą plików testowych wymaga od testującej osoby odczytania wartości z jaką prędkością każdy plik się pobiera.

Następnie należy dodać wartości do siebie np. 112kB+200kB+200kB=512kB
wynik tego działania należy podstawić pod wzór
8*wynik dodawania=prędkość w kilobitach.
I tak dla naszego przykładu mamy
8*512=4096kilobitów.
Dla osiągniecia wyniku w Megabitach należy wynik podzielić przez 1024 co da nam 4Mbity.
Powyższe wyliczenia wynikają z faktu że:
1Mbit=1024kbit
1kBajt=8kbit

GavickPro@tj-komputer s.c.

All rights reserved.